Suunnittelu

Elkome Installaatiot Oy tarjoaa ammattitaitoista sähkö-, automaatio- ja mekaniikkasuunnittelua teollisuudelle. Olemme erikoistuneet tuotannon testausjärjestelmien sekä materiaalinkäsittely- ja kappaletavara-automaation suunnitteluun. Hyvin tehty suunnitelma on perusta koko projektin onnistuneelle toteutukselle.

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu tehdään alan standardien, laitoskohtaisten määräysten ja  asiakasyrityksen toimintatapojen mukaisesti. Suunnittelun tuloksena syntyy selkeät ja laadukkaat dokumentit. Suunnittelumme sisältää tyypillisesti piirustus- ja osaluettelot, laitteiden sijoituskuvat, kaapelikaaviot ja muut tarvittavat ohjeet.

Elkomen sähkökuvat ovat selkeitä ja helppoja lukea. Niistä selviää kaikki tarpeellinen tieto järjestelmän toteutusta varten. Teemme myös itse projekteja suunnittelusta toteutukseen, joten ymmärrämme hyvin laadukkaan dokumentoinnin merkityksen valmistuksessa.

Automaatiosuunnittelu

Olemme erikoistuneet automaattisten testilaitteiden sekä materiaali- ja kappaletavara-automaation suunnitteluun. Tunnemme hyvin erilaiset toimilaitteet, servo-ohjaukset, konenäköjärjestelmät ja turvalaitteet.

Automaatiosuunnitteluun liittyen teemme myös logiikkaohjelmointia. Tunnemme eri valmistajien logiikat ja käyttöliittymät sekä osaamme taajuusmuuttajien, kenttäväylien ja laitteiden konfiguroinnin.

Mekaniikkasuunnittelu

Suunnittelemme ja valmistamme asiakkaiden erityistarpeisiin sopivia laitekoteloita, kontaktointimekaniikkaa sekä erikoiskeskuksia. Tyypillisiä toteutuksia ovat mm. laitekaapit, tuotepaletit, adapterit sekä erilaiset automaatit ja maksupäätteet.

Asiakkaan kanssa yhteistyössä suunnitellusta kokonaisuudesta valmistetaan proto, jonka pohjalta laitteisto viimeistellään valmiiksi tuotteeksi. Suunnittelu- ja valmistustiimimme takaa laadukkaan lopputuloksen – ideasta valmiiksi tuotteeksi.

Protovalmistus

Olemme toteuttaneet vuosien mittaan satoja erilaisia projekteja teollisuuden tarpeisiin. Parhaimmillaan osaamisemme tulee esille projekteissa, joissa suunnittelun lisäksi teemme toteutuksen valmiiksi tuotteeksi saakka.

Haastavissa kokonaisvaltaisissa projekteissa – kuten protovalmistuksessa – vastaamme koko toimituksesta suunnittelusta lopputestaukseen. Mekaniikkasuunnittelussa ja koneistuksessa hyödynnämme laajaa alihankkijaverkostoamme.

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti