Ratkaisujamme käyttävät sadat yritykset joka päivä

Teknoware Oy

Automaattinen sähköturvallisuustestaus

Teknowaren uusi automaattinen sähköturvallisuustestaus nopeuttaa ja yksinkertaistaa valaisimien testausta. Testausjärjestelmä tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän testien valitsemiseen ja muokkaamiseen. Järjestelmässä on lisäksi tietokantarajapinta validointiraportteja varten.Lue lisää

Valtra Oy

Automaattinen varasto- ja kokoonpanolinja

Elkome suunnitteli Valtra Oy:lle automaattisen traktorin voimansiirtojen välivaraston ja esikokoonpanojärjestelmän. Kokonaistoimitukseen kuului järjestelmän valmistus, asennus, käyttöönotto ja käyttökoulutus. Projekti toteutettiin yhteistyössä Formia Vesme Oy:n kanssa.Lue lisää

Taajuusmuuttajien valmistus

Kuormitus- ja moottorikaapit taajuusmuuttajien testauksessa

Elkome on suunnitellut ja toimittanut kuormitus- ja moottorikaappeja taajuusmuuttajien testaukseen. Sähkömoottoreilla kuormitetaan testattavia laitteita ja varmistetaan niiden toimituus ja sähköturvallisuus.

Forssan vesihuoltoliikelaitos

Automaattinen etätiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä vedenkulutukselle

Elkome toimitti Forssan vesihuoltoliikelaitokselle etätiedonkeruu- ja etävalvontajärjestelmän vedenkulutuksen seurantaan. Tiedonkeruuyksiköt asennettiin vesimittarikaivoihin, jonne virransyöttö järjestettiin aurinkopaneeleilla. Tiedonkeruuyksiköt lähettävät seurantatiedot automaattisesti GPRS-yhteydellä tiedonkeruupalvelimelle, josta asiakas voi seurata kulutustietoja ja saada hälytyksiä.Lue lisää

Alte Visetec Oy

Tuotantolinjan modernisointi ja siirto Ruotsista Suomeen

Elkome toimi sähköasennusten urakoitsijana kupariputken päällystyslinjan siirtoprojektissa Ruotsista Suomeen. Siirtoprojektin yhteydessä linjan automaatio modernisoitiin ja koneturvallisuus uudistettiin tämänpäivän vaatimuksia vastaavaksi. Toimitukseen kuului tuotantolinjan purkutyöt Ruotsissa, sähköasennukset Suomessa, osa uusista kojeistoista, käyttöönottomittaukset sekä toimiminen asiakkaan apuna käyttöönotossa.Lue lisää

Asitek Oy

GOST R -sertifioitujen automaatiokeskusten valmistus Venäjälle

Elkome valmisti Asitek Oy:n suunnittelemat uudet automaatiokeskukset Myllyn Paras Oy:n uudelle tuotantolaitokselle. Koska toimitus oli Venäjälle, tuli keskukset olla GOST R -sertifioituja. Toimitukseen kuului automaatiokeskusten komponenttitilaukset, keskusvalmistus, käyttöönottomittaukset, FAT-testaus sekä dokumentointi venäjänkielellä.Lue lisää

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti