Arkkileikkurin ohjausjärjestelmän uusinta

Elkome toteutti Alte Visetec Oy:lle alihankintana arkkileikkurin ohjauskeskuksen. Projektille suunniteltiin erikoisratkaisu keskuksen jäähdytykseen, sähkönjakoon ja mekaaniseen rakenteeseen.

Arkkileikkurin ohjauskeskus

Arkkileikkurin linjakäyttökeskus sisältää uusinta automaatioteknologiaa ja se ohjaa kartongin arkkileikkuria. Tarkalla paikoituksella on hyvin suuri merkitys leikkurin toiminnassa, jonka takia järjestelmässä käytetään tarkkoja moottori- ja servo-ohjaimia. Linjakäyttökeskus vaati kokonaisuudessaan 6 metriä pitkän sähkökeskuksen, jonka Elkome valmisti alihankintana Alte Visetec Oy:lle.

Haasteita keskuksen toteutukselle

Useiden servo-ohjaimien sekä niiden tehonmuokkaimien ja taajuusmuuttajien takia keskus tarvitsi tehokkaan jäähdytyksen. Toimilaitteiden vaatimat suuret sähkötehot asettivat myös erityisvaatimuksia keskuksen sisäisille virtateille. Keskuksen sisälle asennettavien laitteiden mekaaniset mitat, massat ja määrä asettivat erityisiä haasteita keskuksen mekaaniselle toteutukselle.

Tehokas jäähdytys tehtaan ilmanvaihdosta

Elkome toteutti yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisut järjestelmän haasteisiin. Keskuksen tehokas ilmanvaihto varmistetaan asentamalla pohjalevyihin tuloilmaa varten yhteet. Keskus liittettiin tehtaan ilmanvaihtojärjestelmään, joka puhaltaa viileää ilmaa keskuksen läpi.

Tehokas ja turvallinen sähkönjako kiskostoilla

Sähkötehot saadaan siirrettyä keskuksen sisällä tehokkaasti ja turvallisesti kiskostojen avulla. Keskuksessa käytetään kokoomakiskostoja, joiden kautta pääjännitteet jaetaan laitteille. Laitteiden tehonsyötössä käytettiin suuren virran vuoksi helposti taipuvia lamellikiskoja.

Keskuksen mekaaniset erikoisrakenteet

Keskuksen sisälle asennetut painavat ohjainlaitteet tuettiin tätä tarkoitusta varten valmistetuilla rakenteilla. Rakenteiden avulla keskusrunkoon kohdistuvaa mekaanista rasitusta jaettiin laajemmalle alalle. Näin estettiin laitteiden painosta aiheutuvat rungon mekaniikan vauriot.

alte_visetec3 alte_visetec2

 

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti