Automaattinen etätiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä vedenkulutukselle

Elkome toimitti Forssan vesihuoltoliikelaitokselle etätiedonkeruu- ja etävalvontajärjestelmän vedenkulutuksen seurantaan. Tiedonkeruuyksiköt asennettiin vesimittarikaivoihin, jonne virransyöttö järjestettiin aurinkopaneeleilla. Tiedonkeruuyksiköt lähettävät seurantatiedot automaattisesti GPRS-yhteydellä tiedonkeruupalvelimelle, josta asiakas voi seurata kulutustietoja ja saada hälytyksiä.

Forssan vesihuoltoliikelaitos korvasi suurasiakkaidensa vanhoja mekaanisia vesimittareita uudenaikaisilla mittareilla, joissa ei ole liikkuvia tai kuluvia osia sisällä.  Uusista mittalaitteista voidaan lukea vedenkulutustietojen lisäksi monia eri kulutukseen liittyviä tietoja. Forssassa esimerkiksi liian suurta hetkellistä kulutusta käytetään hälytystietona, josta järjestelmä ilmoittaa tekstiviesti- tai sähköpostihälytyksenä.

Etätiedonkeruujärjestelmä

Aikaisemmin vedenkulutuslukemat käytiin lukemassa mittarin asennuspaikallaa. Nyt tiedonkeruu tapahtuu automaattisesti vesimittareihin kytkettävältä etätiedonkeruulaitteilla. Laite lukee vesimittarin lukemat omaan muistiinsa, josta ne siirretään automaattisesti GPRS-yhteyden kautta tiedonkeruupalvelimelle.

Tietojen päivitys laskutusjärjestelmään

Etätiedonkeruukonseptiin kuuluva tiedonkeruupalvelin tarjoaa webbipohjaisen rajapinnan vesimittarien lukemiin ja hälytystietoihin. Saman liittymän kautta kulutuslukemat voidaan lukea kaikilta mittareilta eri laskutusjärjestelmiin.

Sähkönsyöttö aurinkopaneeleilta

Vesimittareiden etätiedonkeruu voidaan asentaa myös paikkoihin, joissa verkkovirtaa ei ole tarjolla. Tiedonkeruuyksiköiden virransyöttö toteutetaan tällöin aurinkopaneeleilla ja akuilla. Etätiedonkeruulaite seuraa myös aurinkokennojen ja akkujen toimintaa. Analogitulojen avulla järjestelmä hälyttää, jos akun jännite laskee liian alas pimeinä talvikuukausina.

Laitekotelot ja asennukset Elkomelta

Elkome toimitti järjestelmän valmiiksi konfiguroituna ja asennettuna asiakkaalle. Tiedonkeruuyksiköitä varten rakennettiin laitekotelo, johon kaikki sähköiset osat asennettiin. Tiedonkeruuyksiköt käytiin asentamassa valmiiksi vesimittarikaivoihin, jotka sijaitsivat ympäri Forssan aluetta.

vesimittari2

 

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti