IP66-suojatut mittalaitekaapit kallioperän liikkeiden seurantaan

Elkome toimitti Suomen Malmi Oy:lle mittausjärjestelmän kallioperän liikkeiden automaattiseen seurantaan. Tiedonkeruulaitteet asennettiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuun IP66-suojattuun mittalaitekaappiin.

Dataloggerit geoteknisissä mittauksissa

Suomen Malmi Oy:n kalliomekaniikka tekee kallion jännitystilamittauksia. Pitkäaikaista seurantaa varten maaperään asennetaan antureita ja automaattinen monitorointijärjestelmä. Elkome on toimittanut Suomen Malmi Oy:lle järjestelmään liittyvät dataloggerit ja mittalaitekaapit.

Monitorointijärjestelmä satojen metrien syvyydessä

Suomen Malmi Oy on toimittanut automaattisia monitorointijärjestelmiä kallioperän seurantaan muun muassa Olkiluotoon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan louhintatyömaalle sekä Helsinkiin Länsimetron tunnelien rakennuspaikalle. Anturointi ja mittausjärjestelmä asennetaan lähelle seurantakohdetta. Usein asennuspaikka on maan alla jopa useiden satojen metrien syvyydessä.

Mittausjärjestelmä koostuu kolmipistetankoekstensometristä sekä dataloggeripohjaisesta tiedonkeruujärjestelmästä. Tankoekstensometrin ankkurit juotetaan ennalta määrättyihin syvyyksiin kalliossa olevaan reikään, joka on tehty poraamalla tai kairaamalla. Kalliossa tapahtuvat liikkeet välittyvät näin kallion pinnassa olevaan referenssitasoon, jota verrataan alkulukema-arvoihin. Järjestelmällä seurataan kalliossa tapahtuvia odottamattomia muutoksia.

Dataloggerit IP66-suojatussa laitekaapissa

Elkome on toimittanut Suomen Malmi Oy:lle monitorointijärjestelmään liittyvät tiedonkeruulaitteet. Dataloggerit asennettiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuun IP66-suojattuun laitekaappiin. Dataloggereiden lisäksi laitekaapissa on kanavalaajennusyksiköitä, joiden ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa seurantakohteen laajuuden mukaan. Laitekaapin pohjaan asennettiin suojatut läpiviennit antureiden kaapeloinnille.

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti