Automaattinen sähköturvallisuustestaus

Teknowaren uusi automaattinen sähköturvallisuustestaus nopeuttaa ja yksinkertaistaa valaisimien testausta. Testausjärjestelmä tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän testien valitsemiseen ja muokkaamiseen. Järjestelmässä on lisäksi tietokantarajapinta validointiraportteja varten.

Automaattinen testaus nopeuttaa tuotantoa

Kaikille valmistettaville sähkölaitteille pitää tehdä standardien mukainen sähköturvallisuustestaus. Elkomen sähköturvallisuustesteri on ratkaisu tuotteiden automaattiseen testaukseen. Teknoware Oy päivitti olemassaolevan sähköturvallisuustesterin tietokantapohjaiseksi järjestelmäksi ja valitsi Elkomen uuden järjestelmän toimittajaksi.

Testauslaitteet ja sähköistys

Järjestelmässä käytetyt testauslaitteet ja ohjausreleet asennettiin mittalaitekeskukseen, jonka asiakas halusi asentaa kiinteästi tuotannon testauspisteeseen. Järjestelmä voidaan toimittaa myös liikuteltavaan mittauslaitevaunuun, jolloin testaus voidaan siirtää helposti tuotannon eri pisteisiin.

Ohjelmisto Labview-sovelluksena

Elkomen sähköturvallisuustesteri on Labview-pohjainen ohjelmisto, joka ohjaa järjestetelmään kuuluvaa sähköturvallisuustesteriä valitun testin mukaisesti. Testit ja testiin liittyvät parametrit on muokattavissa tuote- tai tuote-eräkohtaisesti. Perinteisiin testereihin verrattuna kaikki testiin liittyvät valintavaihtoehdot tehdään ohjelmallisesti, jonka jälkeen käyttäjän pitää ainoastaan kytkeä oikeat johdot testattavaan tuotteeseen. Elkomen sähköturvallisuustesteri nopeuttaa tuotannon testausta, parantaa testauksen luotettavuutta sekä mahdollistaa raportoinnin ja jäljitettävyyden.

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti