Kenttäsähköistyksen suunnittelu ja kytkentäkoteloiden valmistus

Elkome toteutti Kopar Oy:lle Puolaan toimitettavan sulattoprosessin kuljetinjärjestelmän sähköistyksen. Toimitukseen kuului järjestelmän sähkösuunnittelu sekä kytkentäkoteloiden ja anturikaapeloinnin valmistus.

Sulattoprosessin kuljetinjärjestelmä

Kopar Oy suunnitteli ja valmisti asiakkaalleen Puolaan toimitettavan sulattoprosessin kuljetinjärjestelmän. Järjestelmään kuului kymmeniä pitkiä raappakuljettimia sekä erilaisia kuljetinlaitteita. Kuljettimien avulla siirretään muun muassa koksia ja kalkkikiveä sulaton eri prosesseihin.

Järjestelmän sähkösuunnittelu

Elkome Installaatiot Oy toteutti projektin sähkösuunnittelun. Kopar Oy toimitti kattavat lähtötiedot, joiden pohjalta suunnittelu aloitettiin aloituspalaverin jälkeen. Sähködokumentointiin sisällytettiin moottoripiirikaavioiden, kenttäsähköistyksen sekä kytkentäkoteloiden suunnittelu ja piirtäminen. Kun sähkösuunnitelmat oli valmiita, ne luovutettiin asiakkaalle katselmoitaviksi sekä kommentoitavaksi. Kopar Oy:n hyväksyttyä kuvat komponentit tilattiin ja tuotannosta varattiin aika kytkentäkoteloiden valmistukselle.

Kytkentäkotelot ja anturikaapelointi

Elkomen keskusvalmistus aloitti kytkentäkoteloiden valmistuksen aikataulun mukaisesti. Kotelot rei’itettiin, kalustettiin, kytkettiin sekä varusteltiin tarvittavilla merkinnöillä. Koteloihin kytkettiin valmiiksi anturikaapelit, jotka kiepitettiin nipuille koteloiden yhteyteen. Kun kotelot asennetaan loppuasiakkaan tehtaalla paikoilleen, anturikaapelit voidaan vetää hyvin nopeasti antureille. Näin säästetään aikaa kohdeasennuksilla. Koteloiden kytkentöjen jälkeen ne myös tarkistettiin ja varmistettiin kytkentöjen oikeellisuus. Tämä myös osaltaan varmisti tehokkaan käyttöönoton tehtaalla.

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti