Tuotantolinjan modernisointi ja siirto Ruotsista Suomeen

Elkome toimi sähköasennusten urakoitsijana kupariputken päällystyslinjan siirtoprojektissa Ruotsista Suomeen. Siirtoprojektin yhteydessä linjan automaatio modernisoitiin ja koneturvallisuus uudistettiin tämänpäivän vaatimuksia vastaavaksi. Toimitukseen kuului tuotantolinjan purkutyöt Ruotsissa, sähköasennukset Suomessa, osa uusista kojeistoista, käyttöönottomittaukset sekä toimiminen asiakkaan apuna käyttöönotossa.

Alte Visetec Oy suunnitteli, toteutti ja käyttöönotti Cupori Oy:lle kupariputken päällytyslinjan siirron Ruotsista Suomeen. Samalla toistasataametriä pitkän linjan automaatio uudistettiin täysin ja koneturvallisuus saatettiin vastaamaan tämän päivän tiukkoja turvallisuusmääräyksiä.

Tuotantolinjan purku ja siirto Suomeen

Elkome Installaatiot Oy toteutti projektin sähköasennukset. Projekti alkoi vanhan konelinjan sähköjen purulla Ruotsissa. Purkamisessa tuli olla tarkka ja hyvin järjestelmällinen. Kaikki puretut kytkennät ja kaapelit piti dokumentoida. Lisäksi isommat kaapelit tuli pakata linjan mukaan siirrettäväksi Suomeen. Tämän vuoksi kaapeleita piti käsitellä varovaisesti, etteivät ne vaurioituisi purun yhteydessä.

Automaation modernisointi

Kun linja oli siirretty Suomeen ja asennettu mekaanisesti paikoilleen, alkoi linjan sähköasennukset. Linjalle asennettiin uudet sähkö- ja automaatiokeskukset sekä Siemensin ohjausjärjestelmä. Samalla vanhoja antureita ja kenttälaitteita päivitettiin ja kaapeloitiin uudelleen. Nyt tuotantolinja ja sen ohjausjärjestelmä langattomine ohjauspaneeleineen edustaa alan huippua.

Koneturvallisuus tälle vuosituhannelle

Tuotantolinjan siirron yhteydessä myös sen koneturvallisuus oli saatettava vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Asennusten yhteydessä jäljelle jääneisiin vanhoihin sähkökeskuksiin asennettiin vaatimukset täyttävät turvaohjaukset.

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti