Elkome-bolagen

Elkome levererar system för industrin för produktions- och produktutvecklingsbehov. Vi erbjuder lösningar, med vilka våra kunder kan effektivera sin produktion samt tillverka än mer högkvalitativa, trygga och konkurrenskraftiga produkter.

Elkome Installaatiot

Elkome Installaatiot planerar och tillverkar el- och automationscentraler som kontraktstillverkning samt som kundprojekt av olika omfattning. Vi erbjuder dessutom yrkesskicklig elinstallationstjänst för att genomföra projekt samt för kundernas behov av tilläggsresurser av säsongnatur.

Du kan bekanta dig med våra produkter och tjänster på den här sajten:  www.installaatiot.fi.

Elkome Systems

Elkome Systems levererar apparatur och system för industrins, forskningens, handelns och den offentliga sektorns behov. Vi importerar produkter av de ledande apparaturtillverkarna i branschen och vi bygger system för kundernas behov.

Bekanta dig med våra lösningar på adressen:  www.elkome.fi
och med våra produkter i nätbutiken:  www.elkome.fi/webshop.

Elkome Software

Elkome Software erbjuder programutvecklings- och IT-underhållstjänster. Vi planerar och framställer skräddarsydd programvara för kundspecifika behov. Vi har specialiserat oss i synnerhet på industrins system. Förutom programutveckling erbjuder vi IT-underhållstjänster för PC- och nätsystem från planering till installation och underhåll.

Bekanta dig med våra tjänster och produkter på adressen:  www.esw.fi.

 

 

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande