El- och automationscentraler

Vi planerar och tillverkar el- och automationscentraler för industrin. Vi har anlagt många slags specialcentraler, logiksystem, ställverk och frekvensomriktarstyrda motorcentraler i synnerhet för materialhanterings- och styckegodsautomationens behov.

Transportörlösningar

Vi tillverkar automationssystem för lager- och produktionslinjer samt bränsletransportörer i kraftverk. Vi planerar och tillverkar de elcentraler, motordrivningar och logikprogram som behövs. Vi har gjort system också för ATEX-miljöer.

Maskin- och utrustningsautomatik

Vi planerar och tillverkar styr- och användargränssnittsprogram för maskin- och utrustningstillverkares behov. Systemen kan vara logikstyrda eller PC-baserade. Våra tjänster innefattar planering, programmering, tillverkning och underhåll.

Produktionsautomatik

Vi är specialiserade på planering och anläggande av produktions- och testningsautomatik. Vi behärskar produktionsautomationshelheten, där man kommunicerar med olika slags funktionsstyrsystem, databaser, programmerbara logiker och styrdatorer. Vi kan olika slags fältbussar, utrustningsgränssnitt samt sensortekniker.

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande