Mätarskåp

Vi inreder mätarskåp i enlighet med kundens behov. Vi har levererat mät- och testsystem för forsknings- och produktutvecklings- samt konditionsövervakningsbehov. Systemen är i bruk inom fordons- och försvarsindustrin, på universitet, forskningsanstalter, inom elektronikindustrin samt i maskin- och utrustningstillverkningen.

Systemintegration

Vi hjälper och vägleder kunden i planeringen och uppbyggnaden av mätsystem. Ett mätsystem kan basera sig på färdigprodukter eller innefatta kund- och programvaruspecifik kundanpassning. Vi gör de el- och mekanikritningar som behövs i systemet, vi skaffar sensorer och mätutrustning samt tillverkar de utrustningsskåp som behövs med specialkopplingar och skåpuppvärmning. Vi levererar systemet åt kunden färdigt installerat och vi utbildar personalen i användningen av det.

Installationer av utrustning

Vi installerar kundens egen mät- och testutrustning i utrustningsskåp och -höljen i enlighet med driftmiljön. Krävande driftförhållanden kan förutsätta att installationen är IP-skyddad, att höljet har uppvärmning i kalla utomhusinstallationer eller kylning i varma förhållanden. Inom livsmedels- och den kemiska industrin ska utrustningsskåpen vara tillverkade i rostfritt stål. Vi utför alltid installationerna i de skåp och höljen som driftförhållandena kräver.

Flyttbara mätarvagnar

Vi levererar flyttbara mätarvagnar för service- och underhållsbehov. Vi installerar i vagnarna den mät- och datorutrustning som behövs samt tillverkar de kopplingar och kabeldragningar som planerats enligt behovet.

Kabeldragningar och sensorkopplingar

För kundspecifika specialbehov måste man ofta planera kabeldragningar och sensorkopplingar som svarar mot driftförhållandena. Utmaningar orsakas i synnerhet av extrema väderleksförhållanden, kontakt med kemiska gaser och vätskor eller explosionsfarliga utrymmen, som kräver ATEX-godkännande. Mätsystemets flyttbarhet eller användning på flera tillämpningsplatser kan förutsätta kablar, som är lätta att byta. Kopplingarna ska då tåla upprepad losstagning och fastsättning.

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande