Produktpaletter och kontakteringsmekanik

Vi planerar och tillverkar de fixturer, produktpaletter och den kontakteringsmekanik som behövs i testsystemen. Våra tjänster omfattar produktbestämd planering, materialval och tillverkning.

Fixturer

Kopplingen till testaren av en produkt som ska testas i produktionen måste göras lätt och snabbt. Dessutom är det ofta nödvändigt att testa flera olika slags produkter med samma testare. Därför sker kopplingen av produkterna till testaren med produktspecifika adaptrar och fixturer. Vi tillverkar olika slags fixturer alltifrån små kretskort till mycket stora och robusta apparater.

Produktpaletter

I serieproduktion kan produkter förflyttas mellan olika arbetspunkter i produktionen med hjälp av produktpaletter. Paletten planeras och tillverkas alltid kund- och produktspecifikt. En produktpalett kan planeras för att fungera också med flera olika produkter.

Kontakteringsmekanik

En produkt eller palett kopplas till testapparaturen med kontakteringsmekanik eller en jigg. En jigg kan i sitt enklaste utförande vara en handmanövrerad apparat, i vilken man placerar den produkt som ska testas och kontakteringen görs genom att koppla en testkabel eller vrida om en spak. I automattestare sker produktidentifieringen och kontakteringen helt automatiskt. Vi planerar och tillverkar olika slags mekaniska kontakteringslösningar, med vilka testningen av produkter kan göras snabbt och lätt.

Kabelhärvor och specialkablar

Vi tillverkar också kabelhärvor, specialkablar och gör krävande kabelanslutningar för systemspecifika specialbehov.

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande