Våra lösningar används av hundratals företag varje dag

Teknoware Oy

Automatisk elsäkerhetstestning

Teknowares nya automatiska elsäkerhetstestning påskyndar och förenklar testningen av belysningsarmaturer. Testsystemet erbjuder ett visuellt användargränssnitt för val och bearbetning av testerna. Systemet har dessutom ett databasgränssnitt för valideringsrapporter.Read more

Valtra Oy

Automatisk lager- och monteringslinje

Elkome planerade åt Valtra Ab ett automatiskt mellanlager och förmonteringssystem för traktortransmissioner. I den nyckelfärdiga leveransen ingick tillverkning, installation, idrifttagning och driftutbildning av systemet. Projektet genomfördes i samarbete med Formia Vesme Oy.Read more

Belastnings- och motorskåp i testningen av frekvensomriktare

Elkome har planerat och levererat belastnings- och motorskåp för testning av frekvensomriktare. Med elmotorerna belastas de enheter som ska testas och säkerställs deras funktion och elsäkerhet.

Vattenförsörjning i Forssa

Automatiskt system för fjärrinsamling och rapportering av data för vattenförbrukningen

Elkome levererade till affärsverket för vattenförsörjning i Forssa ett system för fjärrinsamling av data och fjärrövervakning för att följa med vattenförbrukningen. Datainsamlingsenheterna monterades i vattenmätarbrunnar, till vilka el matningen ordnades med solpaneler. Datainsamlingsenheterna sänder övervakningsuppgifterna automatiskt med GPRS-förbindelse till en datainsamlingsserver, från vilken kunden kan följa med förbrukningsinformationen och få larm.Read more

Alte Visetec Oy

Modernisering och flytt av en produktionslinje från Sverige till Finland

Elkome var entreprenör för elinstallationerna i ett projekt med att flytta en ytbeläggningslinje för kopparrör från Sverige till Finland. I samband med flyttprojektet moderniserades automationen på linjen och maskinsäkerheten förnyades för att svara mot dagens krav. I leveransen ingick nedmonteringen av produktionslinjen i Sverige, elinstallationerna i Finland, en del av den nya apparaturen, idrifttagningsmätningarna samt att stå till buds med hjälp åt kunden vid idrifttagningen.Read more

Asitek Oy

Tillverkning av GOST R -certifierade automationscentraler för Ryssland

Elkome tillverkade av Asitek Oy planerade nya automationscentraler för Myllyn Paras Oy:s nya produktionsanläggning. Eftersom leveransen var till Ryssland, skulle centralerna vara GOST R -certifierade. Till leveransen hörde automationscentralernas komponentbeställningar, centraltillverkning, idrifttagningsmätningar, FAT-testning samt dokumentering på ryska.Read more

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande