Automatisk elsäkerhetstestning

Teknowares nya automatiska elsäkerhetstestning påskyndar och förenklar testningen av belysningsarmaturer. Testsystemet erbjuder ett visuellt användargränssnitt för val och bearbetning av testerna. Systemet har dessutom ett databasgränssnitt för valideringsrapporter.

Automatisk testning påskyndar produktionen

Det kan utföras en standardenlig elsäkerhetstestning av all elektrisk apparatur som tillverkas. Elkomes elsäkerhetstestare är lösningen för en automatisk testning av produkterna. Teknoware Oy uppdaterade elsäkerhetstestaren till ett databasbaserat system och valde Elkome som leverantör av det nya systemet.

Testapparatur och elektrifiering

De testapparater och styrreläer som användes i systemet installerades i en mätutrustningscentral, som kunden ville ha fast monterad i testpunkten för produktionen. Systemet kan levereras också i en rörlig mätutrustningsvagn, varvid man lätt kan flytta testningen till olika platser i produktionen.

Programvaran som Labview-program

Elkomes elsäkerhetstestare är en Labview-baserad programvara, som styr den elsäkerhetstestare som ingår i systemet i enlighet med det valda testet. Testerna och de parametrar som ansluter sig till testen kan modifieras produkt- eller produktpartivis. I jämförelse med traditionella testare väljs alla de valalternativ som ansluter sig till testet programmässigt, varefter användaren bara behöver koppla de rätta ledningarna till den produkt som ska testas. Elkomes elsäkerhetstestare påskyndar testningen av produktionen, förbättrar testningens reliabilitet samt möjliggör rapportering och spårbarhet.

 

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande