Automatisk lager- och monteringslinje

Elkome planerade åt Valtra Ab ett automatiskt mellanlager och förmonteringssystem för traktortransmissioner. I den nyckelfärdiga leveransen ingick tillverkning, installation, idrifttagning och driftutbildning av systemet. Projektet genomfördes i samarbete med Formia Vesme Oy.

Kundspecifik tillverkning av traktorer

De individuellt kundanpassade Valtra-traktorern tillverkas på den progressivaste fabriken i branschen i Suolahti. Det är typiskt för Valtras moderna och flexibla produktion att kunden kan välja utrustningen till den traktor han valt allt ifrån framlastare till mp3-spelare. Delarna är standarddelar, men antalet olika slags utrustningskombinationer är hisnande. Detta ställer stora krav på såväl produktionen som fabrikens interna logistik.

Med utnyttjande av RFID- och Bluetooth-teknik

Med hjälp av det nya mellanlager- och förmonteringssystem som levererats åt Valtra kan produktionen vid behov anpassa sig mycket snabbt och smidigt till ändringar i produktionen. Systemet för bok över varje transmission bland annat med hjälp av RFID-teknik. På så sätt ser operatören med en blick typen av de transmissioner som finns i mellanlagret och kan be systemet hämta till produktionen rätt transmission till förmonteringslinjen vid just den riktiga tidpunkten. Lagret och förmonteringslinjen betjänas av ett antal förflyttningsvagnar, från vilka styrningen av delen sker med utnyttjande av trådlös Bluetooth-teknik.

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande