Centraltillverkning

Elkome Installaatiot Oy tillverkar el- och automatikcentraler för industrikunders specialbehov. Tack vare vår smidighet och snabbhet är vi allra bäst på småserier och prototyptillverkning.

Kontraktstillverkning

Vi erbjuder kontraktstillverkning av el- och automationscentraler för maskin- och utrustningstillverkare. Vi utför hopsättning i enlighet med kundens behov, allt från små styrboxar till krävande systemhelheter.

Outsourcad kontraktstillverkning möjliggör att kundens egna resurser inriktas på planering och produktutveckling av huvudprodukten. Med kontraktstillverkning minskar du kostnaderna för anskaffning och lagerhållning av delar samt undviker de lokal- och verktygsinvesteringar tillverkningen orsakar.

Vi hjälper också kunden i utjämningen av belastningspikar av säsongnatur. Genom att låta utföra en del av arbetet som kontraktstillverkning säkerställer du att de egna resurserna räcker till och du blir inte tvungen att anställa mer personal. Med kontraktstillverkning överför du fasta personalkostnader till rörliga kostnader.

Kundprojekt

Vi tar på oss helhetsansvaret för planeringen, genomförandet och idrifttagningen på installationsplatsen av kundspecifika el- och automationscentraler. Som kund kan du vara säker på att det system som vi tillverkar svarar mot ditt behov, uppfyller elsäkerhetsbestämmelserna och är en helhetsekonomiskt förmånlig lösning.

Vi genomför kundprojekten i enlighet med de planerade tidtabellerna. Vi svarar för styrningen av projektet och informerar regelbundet om hur det fortskrider. Som kund kan du lita på att arbetet går framåt och blir klart i enlighet med kravspecifikationen och den överenskomna tidtabellen.

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande