Elinstallationer

Elkome erbjuder elinstallationstjänster åt företag. Vi svarar för de elinstallationer, idrifttagningar och kontroller som utförs i kundens lokaler. Vi utför installationerna i den omfattning kunden önskar antingen enligt principen ”nycklarna i handen” eller i mindre delhelheter. Våra yrkesskickliga montörer svarar för att arbetet är av hög kvalitet och utförs effektivt.

Kundprojekt

Vi har utfört hundratals elinstallationen och idrifttagningar runtom i världen. Våra montörers gedigna yrkeskunskap och erfarenhet av elinstallationer på fältet garanterar ett snabbt genomförande av projektet.

I kundprojekten beaktar vi existerande installationer och eventuella framtida utvidgningsbehov. I installationsplaneringen beaktas fabrikens layout och bestäms placeringen av elcentralerna och den övriga instrumenteringen samt kabeldragningarna.

För att minimera driftstoppet ska elinstallationerna utföras snabbt och enligt den planerade tidtabellen. Monteringsarbetena bör ofta tidtabelläggas mellan arbetsskiftena eller under naturliga produktionsstopp. Den monteringstidtabell som planerats med kunden säkerställer ett kvalitativt högtstående slutresultat och minimerar projektets installationskostnader.

Bemanningstjänst

Vi erbjuder bemanningsmän för elinstallationer inom industrin och för produktionsuppgifter, som kräver eltekniks kompetens. Våra specialkompetenser är centraltillverkning och produktionstestning, för vilka vi hyr ut personal, som förstår vikten av kvalitetskontroll och principerna för produkttestning.

Som kund kan du hyra våra anställda för arbetsuppgifter på viss tid. Med den hyrda personalen jämnar du ut belastningspikar i produktionen eller resursbrist under semestertiden. Med bemanningsarbete säkerställer du att de egna resurserna räcker till för viktigare uppgifter och du blir inte tvungen att avlöna tilläggsresurser på kort sikt. Med bemanningsarbete kan du överföra fasta personalkostnader till rörliga kostnader.

Som kund kan du lita på våra yrkesskickliga och företagsamma montörer. Tack vare bemanningsarbetet kan du vara säker på att installationerna blir utförda högklassigt och i enlighet med elsäkerhetsbestämmelserna. Tack vare bemanningstjänsten behöver du inte stressa med bristen på arbetskraft.

Vår personal är yrkesmän i ett fast anställningsförhållande. Elkome sörjer för deras kompetens och utveckling.

 

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande