Planering

Elkome Installaatiot Oy erbjuder sakkunnig el- och automationsplanering för industrin. Vi är specialiserade på planering av produktionstestsystem samt materialbehandlings- och styckegodsautomation. En välgjord plan är utgångspunkten för att hela projektet ska lyckas.

Elplanering

Elplaneringen utförs i enlighet standarderna på området, de anläggningsspecifika bestämmelserna och kundföretagets tillvägagångssätt. Planeringen resulterar i rediga och högkvalitativa dokument. Vår planering innefattar typiskt ritnings- och delförteckningar, placeringsbilder över utrustningen, kabelscheman och övriga nödvändiga anvisningar.

Elkomes elritningar är klara och tydliga och lätta att läsa. Ur dem framgår all den information som behövs för att anlägga systemet. Vi genomför också själv projekt från planering till utförande, varför vi väl förstår betydelsen av en högkvalitativ dokumentation vid färdigställandet.

Automationsplanering

Vi är specialiserade på planering av automatisk testutrustning samt material- och styckegodsautomation. Vi har god kännedom av olika slags ställdon, servostyrningar, maskinvisionssystem och säkerhetsutrustning.

I anslutning till automationsplaneringen utför vi också logistikprogrammering. Vi har god kännedom av olika tillverkares systemlogik och användargränssnitt samt behärskar konfiguration av frekvensomriktare, fältbussar och utrustning.

Prototillverkning

Vi har under årens lopp genomfört hundratals projekt av olika slag för våra kunders) behov. Vår kompetens kommer allra bäst till pass i projekt, där vi förutom planeringen även tar ansvar för genomförandet fram till färdig produkt.

I utmanande projekt – såsom prototyp tillverkning – svarar vi för hela leveransen från planering till sluttestning. I mekanikplaneringen och maskinbearbetningen utnyttjar vi vårt omfattande nät av underleverantörer.

 

Kontakta oss

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Skicka meddelande