Sähkö- ja automaatiokeskukset

Suunnittelemme ja valmistamme sähkö- ja automaatiokeskuksia teollisuudelle. Olemme toteuttaneet monenlaisia erikoiskeskuksia, logiikkajärjestelmiä, ohjauskeskuksia ja taajuusmuuttajaohjattuja moottorikeskuksia erityisesti materiaalinkäsittely- ja kappaletavara-automaation tarpeisiin.

Kuljetinratkaisut

Valmistamme varasto- ja kokoonpanolinjojen sekä voimalaitosten polttoainekuljettiminen automaatiojärjestelmiä. Suunnittelemme ja valmistamme tarvittavat sähkökeskukset, moottorikäytöt ja logiikkaohjelmat. Olemme toteuttaneet järjestelmiä myös ATEX-ympäristöihin.

Kone- ja laiteautomaatio

Suunnittelemme ja valmistamme ohjaus- ja käyttöliittymäsovelluksia kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin. Järjestelmät voivat olla logiikkaohjattuja tai PC-pohjaisia. Palvelumme kattaa suunnittelun, ohjelmoinnin, valmistuksen ja ylläpidon.

Tuotantoautomaatio

Olemme erikoistuneet tuotanto- ja testausautomaation suunnitteluun ja toteukseen. Hallitsemme tuotantoautomaation kokonaisuuden, jossa kommunikoidaan erilaisten toiminnanohjausjärjestelmien, tietokantojen, ohjelmoitavien logiikoiden ja ohjaustietokoneiden kanssa. Osaamme erilaiset kenttäväylät, laiterajapinnat sekä anturitekniikat

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti