Testausjärjestelmät

Suunnittelemme ja valmistamme asiakaskohtaisesti räätälöityjä testausjärjestelmiä. Olemme toteuttaneet satoja järjestelmiä tuotekehityksen ja tuotannon tarpeisiin pienistä manuaalikäyttöisistä testilaitteista aina täysautomaattisiin useita testiasemia sisältäviin testauslinjoihin.

Sähköturvallisuustesteri

Sähköturvallisuustesterillä varmistetaan, että testattava tuote täyttää standardeissa sille määritellyt turvallisuusvaatimukset. Tuotteelle tehdään vaatimusten mukaiset jännitekokeet ja varmistetaan maadoituksen jatkuvuus. Yksinkertaimmillaan testeri voi koostua pelkästä mittauslaitteesta ja sitä ohjaavasta tietokoneesta. Järeimmillään testeri toimii täysin automaattisesti osana tuotantolinjaa.

Rasitustesteri

Rasitustesterillä varmistetaan, että tuote täyttää sille asetetut kestävyysvaatimukset. Rasitustestaus voidaan tehdä sekä mekaaniselle että sähköiselle kestävyydelle. Rasitustesteri voi sisältää uuni- eli vanhennuskaapin, jossa tuotteen toiminta testataan vaihtelevissa lämpötiloissa. Usein vanhennuskaapit liitetään osaksi toiminnallista testausta. Lämmön lisäksi tuotetta voidaan kuormittaa monilla eri tavoilla, jotta mahdolliset piilevät viat tulisivat paremmin esille.

Toiminnallisuustesteri

Toiminnallisuustesterillä varmistetaan, että tuote toimii suunnitellulla tavalla. Suoritettavat testit vaihtelevat tuotteen ja asiakkaan testaussuunnitelman laajuuden mukaan. Samalla testerillä voidaan testata useita erilaisia tuotteita. Jokaiselle testattavalle tuotteelle suunnitellaan ja valmistetaan adapteri tai paletti, jolla testattava tuote kytketään testeriin.

Ohjelmistonlatausasema

Valmiiseen tuotteeseen pitää yleensä ladata tuote- tai asiakaskohtainen ohjelmisto. Tyypillisesti tuotannonohjausjärjestelmä kertoo tuotteelle tarvittavan ohjelmistoversion, jonka latausasema sitten lataa tuotteelle. Usein ohjelmistonlataus on osa jotain muuta testeriä.

Punnitus- ja pakkausasema

Punnitus- ja pakkausasemassa varmistetaan, että valmis tuote sisältää kaikki toimitukseen liittyvät osat. Tuotteen paino kertoo, onko kaikki osat pakkauksessa mukana vai puuttuuko jotain. Valmiille tuotteelle tulostetaan sarjanumero ja pakettitarrat. Lavauksen jälkeen tuote on valmis toimitukseen.

Korjausasema

Tuotannon sujuvuuden turvaamiseksi ei tuotteita yleensä korjata tuotantolinjalla. Testauksessa havaittu viallinen tuote siirretään pois tuotantolinjalta erilliseen korjausasemaan. Korjausasemassa tuotteelle tehdään tarkempia mittauksia vian paikallistamiseksi. Tuotannosta erillään oleva korjausasema tehostaa toimintaa ja takaa tuotannon keskeytyksettömän toiminnan.

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti