Tuotepaletit ja kontaktointimekaniikka

Suunnittelemme ja valmistamme testausjärjestelmissä tarvittavia fixtureita, tuotepaletteja ja kontaktointimekaniikkaa. Palvelumme kattaa tuotekohtaisen suunnittelun, materiaalivalinnat ja valmistuksen.

Fixturet

Tuotannossa testattavan tuotteen kytkentä testeriin täytyy tehdä helposti ja nopeasti. Lisäksi yhdellä testerillä on usein tarpeen testata useita erilaisia tuotteita. Tämän vuoksi tuotteiden liityntä testeriin toteutetaan tuotekohtaisilla adapterilla ja fixtureilla. Valmistamme erilaisia fixtureita pienistä piirikorteista lähtien hyvinkin isoihin ja järeisiin laitteisiin.

Tuotepaletit

Sarjatuotannossa tuotteita voidaan liikutella tuotannon eri työpisteiden välillä tuotepalettien avulla. Paletti suunnitellaan ja valmistetaan aina asiakas- ja tuotekohtaisesti. Tuotepaletti voidaan suunnitella toimimaan myös useammalla eri tuotteella.

Kontaktointimekaniikka

Kontaktointimekaniikalla eli jigillä tuote tai paletti liitetään testauslaitteistoon. Jigi voi olla yksinkertaisimmillaan käsikäyttöinen laite, johon testatava tuote sijoitetaan ja kontaktointi tehdään kytkemällä testikaapeli tai vivusta vääntämällä. Automaattitestereissä tuotteen tunnistus ja kontaktointi tehdään täysin automaattisesti. Suunnittelemme ja valmistamme erilaisia mekaanisia kontaktointiratkaisuja, jolla tuotteiden testaus voidaan tehdä nopeasti ja helposti.

Johdinsarjat ja erikoiskaapelit

Valmistamme myös johdinsarjoja, erikoiskaapeleita ja teemme vaativia kaapeliliitoksia järjestelmäkohtaisiin erikoistarpeisiin.

Ota yhteyttä

yhteyshenkilo

Petri Järvinen
p. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com Kaikki yhteystiedot

Lähetä viesti